O nás

Společnost ENERGETIKA SERVIS s.r.o. vznikla v roce 1996 odštěpením výrobního závodu tehdejší energetické skupiny JČE a.s.. Sídlem společnosti je Křižíkova 1690, České Budějovice.

V roce 2003 převzala majoritní podíly JČE a.s. a tím i 80 % vlastnictví naší firmy skupina E.ON Česká republika s.r.o.. Později se stala skupina E.ON 100% vlastníkem. Od 1. 1. 2015 se naše společnost stala 100% dceřinou společností firmy Union Grid s.r.o., která poskytuje komplexní montážní a projekční práce pro vedení a rozvodny VVN a VN.

V současné době má naše firma 35 zaměstnanců a poskytuje komplexní činnosti výrobní a projekční pro ocelové konstrukce a další prvky používané v energetice, zejména konzole pro venkovní vedení VN, svody, odpínače, HOK a POK pro rozvodny, vany pro uložení transformátorů a další výrobky.

Našimi největšími zákazníky jsou společnosti EG.D, a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Východoslovenská distribučná, a.s., Západoslovenská distribučná, a.s., Union Grid s.r.o. a Sokolovská uhelná právní nástupce, a.s..

Naše výrobky a služby

  • Konzoly pro rozvody venkovního vedení VN holými i izolovanými vodiči na betonové, dřevěné sloupy a příhradové stožáry
  • Univerzální konzoly pro rozvody venkovního vedení VN s optickým vedením
  • Konstrukce pro svody do kabelového vedení VN, konstrukce pro odbočení VN
  • Konstrukce pro distribuční stožárové trafostanice do 630 kVA
  • Skříně rozvaděčů
  • Kompletní jednopólové spínací prvky pro příhradové stožáry
  • Konstrukce pro připojení odpínačů a recloserů metodou PPN, odpínače ŠESTIVODIČ na betonové sloupy
  • Hlavní a pomocné ocelové konstrukce pro rozvodny 110 kV
  • Vany pod transformátory a jiné technologické konstrukce
  • Technická a poradenská činnost

Union Grid s.r.o.

Mateřská společnost ENERGETIKY SERVIS

Společnost Union Grid s.r.o. vznikla v roce 2014, kdy převzala tým montérů a techniků v oblasti elektromontáží akvizicí od společnosti E.ON Servisní. Nová společnost Union Grid je vlastněna z 66% společností CARBOUNION INVEST, spol. s r.o. a z 34% společností E.ON Česká republika. Od roku 2015 doposud společnost realizovala zakázky za 2 800 mil. Kč. Dnes firma poskytuje komplexní činnosti v oblasti realizace, projekce a řízení výstavby a rekonstrukce linek a rozvoden napětí na úrovni velmi vysoké napětí (VVN), vysoké napětí (VN) a nízké napětí (NN). Dceřinou společností Union Grid s.r.o. je také společnost EG.D Montáže, s.r.o..

www.uniongrid.cz


Certifikáty získané společností ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 9001:2016
ČSN EN ISO 9001:2016
ČSN EN ISO 45001:2018
ČSN EN ISO 45001:2018
ČSN EN ISO 14001:2016
ČSN EN ISO 14001:2016
EN 1090-1:2009+ A1:2011
EN 1090-1:2009+ A1:2011
EN 1090-2:2018
EN 1090-2:2018
ČSN EN ISO 3834-2:2006
ČSN EN ISO 3834-2:2006
Politika společnosti
Politika společnosti

Kam pokračovat?

Čekejte prosím...
cross